ZAPROSZENIE-4

10 gier dla dzieci w nauczaniu języka angielskiego

Gry mają niemałe znaczenie w procesie nauczania i oswajania się z językiem obcym. Pozwalają łatwiej zapamiętywać nowe słówka a nawet całe frazy, pozwalają na integrację sensoryczną, nie mówiąc już o zbawiennym wpływie na integrację wewnątrz danej grupy. Dzieci uwielbiają gry, ponieważ mogą w tej sposób znaleźć ujście swojej energii. Jeśli gry na lekcji pojawiają się jako przeplatanka wobec statycznych, mało dynamicznych zadań i aktywności, można powiedzieć o sukcesie edukacyjnym. Poznaj kilka gier, które opisuję poniżej.

 

Dialogue Game

Gra przebiegająca na dywanie lub w każdym dowolnym miejscu. Nauczycielka siedzi wraz z dziećmi na dywanie. Najpierw przedstawia dialog z Teddym, a potem po kolei zadaje pytania każdemu dziecku.

T: Hello.
S: Hello
T: What’s your name?
S: My name is…
T: How are you?
S: Fine, thank you.

 

What’s missing?

Gra przebiegająca na dywanie. Nauczycielka siedzi wraz z dziećmi w kole na dywanie. Na środku, nauczycielka rozkłada karty obrazkowe w rzędzie wypowiadając ich nazwy. Nauczycielka zachęca dzieci do powtarzania. Następnie, nauczycielka prosi dzieci o zamkniecie oczu (Close your eyes.) i odwraca jeden z obrazków. Następnie, nauczycielka prosi dzieci o otwarcie oczu (Open your eyes) i zadaje pytanie: What’s missing?, a zadanie dzieci polega na podaniu nazwy zakrytego obrazka. Następnie, nauczycielka odkrywa obrazek i jeszcze raz powtarza z dziećmi wszystkie obrazki.

 

What’s this? Game

Cel: wprowadzenie nowego słownictwa. Nauczycielka pokazuje po kolei obrazki przedstawiające części garderoby, zadaje pytania, zachęca dzieci do odpowiadania, powtarzania wyrazów.

T: What’s this?
T: What are these?
T: Touch ‘trousers’ with your head.
T: Have you got..?
T: What colour is..?
T: What colour are..?

 

Memory Game – Listening Game – Clothes.

Nauczycielka siedzi wraz z dziećmi na dywanie. Na środku nauczycielka rozkłada obrazkami do dołu pary obrazków. Zadanie dzieci polega na odkryciu dwóch obrazków, podaniu ich nazw i jeśli obrazki do siebie pasują, dziecko zabiera te parę.

 

Matching Game – Listening & Reading Game – Numbers.

Nauczycielka siedzi wraz z dziećmi na dywanie. Na dywanie rozłożone są obrazki przedstawiające słówka – numbers 1-9, nauczyciel powtarza z dziećmi ich nazwy, następnie nauczyciel pokazuje napisy numbers 1-9, podając jednocześnie ich nazwy, zadanie dzieci polega na połączeniu napisu ze słowem.

T: Look. One, six, two, eight, seven, three, five, four, nine
Listen.
Match.

 

Reading Game – Fruit

Nauczycielka siedzi w kole na dywanie wraz z dziećmi. Na środku ułożone są karty obrazkowe. Nauczycielka trzyma w ręce karty wyrazowe. Nauczycielka pokazuje kartę wyrazową, wypowiada wyraz, a zadanie dzieci polega na odszukaniu pasującego obrazka.

 

Reading Game – Pets

Nauczycielka siedzi w kole na dywanie wraz z dziećmi. Dzieci w parach układają puzzle. Nauczycielka trzyma karty wyrazowe. Następnie nauczycielka pokazuje kartę wyrazową, wypowiada dany wyraz, a para dzieci, których ułożone puzzle przedstawiaja obrazek pasujący do napisu, zgłaszają się. Zabierają napis i kładą kartę wyrazową pod ułożonymi puzzlami.

 

Puzzle Game – Toys

Nauczycielka siedzi w kole na dywanie wraz z dziećmi. Rozdaje każdemu dziecku jeden kawałek układanki. Zadanie dzieci polega na wspólnym ułożeniu obrazka i nazwaniu zabawki przedstawionej na obrazku.

 

 

Reading Game – Numbers

Nauczycielka siedzi w kole na dywanie wraz z dziećmi. Naśrodku znajduje się plansza podzielona na dziewięć pól, w których są wpisane cyfry od 1 do 9. Nauczycielka trzyma małe karty wyrazowe przedstawiające liczby (one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten). Dzieci losują kartę wyrazową, odczytują na głos wyraz, a ich zadanie polega na dopasowaniu i naklejeniu napisu pod odpowiednią cyfrą.

 

Craft Game –Numbers –  Sticking Game

Nauczyciel rozdaje dzieciom plansze podzielone na dziewięć pól, w których znajdują się cyfry  od 1 do 9 oraz napisy, zadanie dzieci polega na wycięciu napisów, dopasowaniu do cyfr na planszy i przyklejeniu.

 

     T: This is for you.

                      S: Thank you.

                      T: Go to tables.

                      T: Sit down.

                      T: Cut out the numbers.

                      T: Match the numbers with pictures and stick..

                      T: Write your name.

 

Z doświadczenia wiem, że najprostsze pomysły na gry sprawdzają sie najlepiej, bo nie tylko nadają lekcji tonu i akcji, ale też uczą, a cel dydaktyczny jest dla mnie najważniejszy.

 

 

Autorką tekstu jest Urszula Kropaczewska.

ula

 

Urszula Kropaczewska – magister filologii angielskiej i dydaktyki języków obcych, nauczyciel z wieloletnim stażem w różnych typach szkół, nauczyciel egzaminator (matura, PTE General and Young Learners),ekspert do spraw mianowania i dyplomowania, od 2001 roku kierownik merytoryczny studiów podyplomowych ” Wczesne nauczanie języków obcych”, przeprowadza warsztaty i szkolenia metodyczne dla nauczycieli, autorka referatów i publikacji, od 2003 roku dyrektor Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych.

3 komentarze do “10 gier dla dzieci w nauczaniu języka angielskiego

  1. The task of the children is to find two pictures, give them names and, if the pictures are the same, the child takes a couple that helps develop his thinking and memory.

  2. Children love games, because they can find their energy in this way and you can use this moment to teach useful knowledge in the form of a game.

Komentowanie zostało wyłączone.