total-physical-response

Total Physical Response na angielskim

Jeśli ćwiczenia stricte werbalne i dryle nie są dla Twojej grupy, z pewnością przyda Ci się kilka gier TPR w zanadrzu, które możesz zawsze wykorzystać nawet gdy nie masz pomysłu na to jak przerobić materiał.

 

Czym jest TPR?

TPR jest metodą, czy może podejściem do nauczania języków, opracowanym przez profesora Jamesa Asher z San Jose State University w Kalifornii. Zasady dotyczące tego podejścia są proste, ale bardzo skuteczne, zwłaszcza w przypadku dzieci.

Oto cechy metody TPR (Total Physical Response)

  1. KOMENDY – tu chodzi o zrozumienie komend!
  2. MODEL JĘZYKOWY – nauczyciel rządzi, ponieważ wskazuje model językowy, jest źródłem fonetyki, słownictwa, funkcji językowych…
  3. ZAMIANA RÓL – ale uczniowie mogą przejąć inicjatywę w wydawaniu komend jak je już opanują
  4. INSTYNKT – TPR jest naturalny dla dzieci, ponieważ uczą się tak języka pierwszego (poprzez ruch, akcję)
  5. AKCJA – TPR to nic innego jak ruch, a ruch to… zdrowie!

 

Poniżej przedstawiam kilka przykładów gier, jakie przetestowałam z moimi uczniami.

 

click-and-boo-246755

Gymnastics

Nauczycielka siedzi wraz z dziećmi na dywanie w kole po turecku z rękoma na kolanach. Nauczycielka wypowiada cyfry od 1 do 8, a każdej cyfrze przypisany jest gest.

 

One – Prawą rękę wyciągamy przed siebie
Two – Lewą rękę wyciągamy przed siebie
Three – Prawa rękę wyciągamy w górę
Four – Lewa rękę wyciągamy w górę
Five – Prawą rękę wyciągamy w bok w prawo
Six – Lewą rękę wyciągamy w bok w lewo
Seven – Prawą nogę wyciągamy przed siebie
Eight – Lewa nogę wyciągamy przed siebie
Stop – Siadamy po turecku z rękoma na kolanach

 

Where is the car ?

W różnych miejscach sali nauczycielka rozwiesza karty obrazkowe. Nauczycielka siada wraz z dziećmi na dywanie i wyznacza dziecko oraz prosi je o wskazanie gdzie znajduje się obrazek przedstawiający daną zabawkę.

 

zaproszenie (8)

 

Take. Put. Bring. – Toys

Nauczycielka siedzi w kole na dywanie wraz z dziećmi. Na środku znajdują się karty obrazkowe przedstawiające zabawki lub zabawki z półek. Nauczycielka wyznacza dziecko i prosi o zabranie wskazanego obrazka lub zabawki i położenie w wyznaczonym miejscu w sali. (Stand up. Take the car. Put the car on the window next to the teddy. Bring the teddy.)

 

Show me

W różnych miejscach sali nauczycielka rozwiesza karty obrazkowe lub karty wyrazowe. Nauczycielka siada w kole na dywanie wraz z dziećmi. Prosi dzieci o powstanie: stand up i prosi o wskazanie jednego z obrazków: show me „a dog”. Zadanie dzieci polega na dobiegnięciu do miejsca w sali, gdzie znajduje się przywieszony przez nauczycielkę obrazek.

 

Give me

Gra przeprowadzana jest na zakończenie danego ćwiczenia. Nauczycielka siedzi wraz z dziećmi na dywanie. Dzieci trzymają karty obrazkowe lub wyrazowe, które były wykorzystywane na zajęciach. Nauczycielka wyciąga ręce w stronę dzieci i prosi o podanie obrazka, mówiąc: give me „a dog”, a dziecko, które trzyma obrazek przedstawiający psa, podaje ten obrazek nauczycielowi (można zrobić wariację na temat: dzieci mają wykonać jakiś ruch, podbiec do nauczyciela, bądź podskoczyć – można też rozdać podwójne karty i dziecko z pary, które szybciej podbiegnie z danym obrazkiem, wygrywa).

 

zaproszenie (6)

 

Bring me – Toys

Nauczycielka siedzi wraz z dziećmi na dywanie. Na dywanie znajdują się rozłożone obrazki. Nauczycielka najpierw pokazuje obrazek, potem zadaje pytanie: what’s this?, czeka aż dzieci podadzą nazwę, powtarza nazwę, zachęca dzieci do powtórzenia. Następnie wskazuje dziecko, które prosi o przyniesienie odpowiedniej zabawki: Piotrek, bring me a doll. Where is a doll? Find a doll.

Gdy dziecko przyniesie zabawkę, nauczycielka chwali dziecko: good/ well done/ great i kładzie zabawkę obok obrazka. Gdy kilka zabawek znajdzie się obok obrazka następuje przeliczanie: how many dolls can you see? Wspólnie z dziećmi przelicza. Następnie nauczycielka prosi wybrane dziecko o wskazanie odpowiedniej zabawki oraz o odniesienie zabawki na miejsce: Take the doll and put it back. Dzieci po kolei wskazują zabawkę i odnoszą ją na miejsce. Przy ostatniej zabawce nauczycielka zadaje pytanie: What’s this? i pyta: Who will put it back?

 

T: What’s this?

Ss: doll.

T:Filip, stand up and bring me a doll
T: Where is a doll?
T: Find a doll.
T: Good/ great/well done.
T: How many dolls can you see?
T: Let’s count.
Ss: one, two, three…
T: Filip, take the doll and put it back.
T: Very good. Thank you.

lotte-meijer-225654

 

Matching & Drilling Game – Numbers

  1. Nauczycielka pokazuje obrazek przedstawiający cyfrę 1, wymawia: ”One” i kładzie na dywanie; następnie pokazuje obrazek przedstawiający psa i zadaje pytanie: What’s this? oraz odpowiada: ”a dog”, kładzie obok cyfry „one” i mówi: ”one dog”.
  2. Nauczycielka pokazuje obrazek przedstawiający cyfrę 2, wymawia: ”two” i kładzie na dywanie, następnie pokazuje dwa obrazki przedstawiające psa, przelicza: ”one, two” i kładzie obok cyfry „two” oraz mówi: „two dogs”. Następnie powtarza: „one dog”, „two dogs”.
  3. Nauczycielka pokazuje cyfrę 3 i obrazki przedstawiające pieski i mówi: ”Three dogs” oraz: ”Who will put three dogs here?” Dzieci po kolei otrzymują cyfry i układają przy nich odpowiednią liczbę obrazków przedstawiających pieski (dogs).

 

1 dog
2 dogs
3 dogs
4 dogs
5 dogs
6 dogs
7 dogs

Wszystkie obrazki układają się w koło, w środku którego siedzą dzieci.

 

Take it Game – Numbers

Nauczycielka siedzi wraz z dziećmi na dywanie. Na dywanie są rozłożone cyfry od 1 do 9. Nauczycielka wskazuje dziecko, które ma pokazać podaną cyfrę, a następnie ją zabrać. Nauczycielka tak prowadzi zabawę, żeby każde dziecko miało po dwie cyfry.

T: Show me “five”.
T: Take it

 

Who has got..? Game – Numbers

Nauczycielka siedzi wraz z dziećmi na dywanie. Dzieci mają przed sobą po dwa obrazki przedstawiające cyfry. Nauczycielka pokazuje napis i mówi: Who has got: ”six”? Dzieci zabierają napis i łączą z odpowiednim obrazkiem.

 

Znasz inne zabawy językowe z wykorzystaniem elementów TPR?

 

Autorką tekstu o metodzie TPR jest Urszula Kropaczewska.

 

zaproszenie (7)

3 komentarze do “Total Physical Response na angielskim

Komentowanie zostało wyłączone.