happy fourth of july! (1)

30 metod i technik wspierających rozumienie ze słuchu na lekcji języka obcego

Sprawność mówienia dzieci nabywają od pierwszego kontaktu z językiem. Rozumieją nie tylko dlatego, że słuchają, ale przede wszystkim słuchają i obserwują mimikę i gesty mówiącego. Niezbędny jest tu model – nie chodzi bynajmniej o modela na wybiegu 😉 Może być to nauczyciel, native speaker lub chociażby nagranie audio. W kolejnym etapie dzieci same konstruują własne wypowiedzi. Nauczyciel ma teraz za zadanie pomóc uczniom w  rozwijaniu mowy w języku angielskim. Jak może to zrobić? Poprzez następujące techniki:

– zwrócenie uwagi na temat wypowiedzi,

– rozpoznawanie konkretnych dźwięków w wyrazach,

– wykorzystanie banku słów,

– uzupełnienie luk informacyjnych,

– wcześniejsze wysłuchanie omawianego tekstu,

– wcześniejsze zapoznanie się z tekstem pisanym,

– pokazywanie wyrazów rymujących się i zachęcanie do poszukiwania par,

– zdefiniowanie zdań przed wypowiedzią uczniów,

– powtarzanie za wzorem,

– uczenie się piosenek.

 

Poniższe metody również znacząco wpływają na kształtowanie sprawności językowej, jaką jest słuchanie:

  • Metoda TPR (Total Physical Response)

Metodę tę stosuje się w nauczaniu małych dzieci. Uczniowie pokazują gestem lub ruchem zrozumienie polecenia nauczyciela (pantomima, zgadywanie znaczenia wyrazów). Kolejnym etapem jest gotowość ucznia do wydawania poleceń kolegom.

  • Słuchanie kaset lub CD

Na początku nauki słuchany tekst musi dotyczyć konkretnego obrazka. Dzięki temu dziecko przyzwyczaja się  do rozumienia nie tylko nauczyciela, ale także mowy potocznej. Zaleca się, by dzieci posiadały własne pliki audio lub CD do pracy w domu. Im więcej będą słuchały, tym lepsza będzie ich umiejętność komunikacji.

  • Zgadywanki typu Yes/No

Nauczyciel pokazuje obrazek o znanej dzieciom nazwie i nie patrząc na obrazek próbuje odgadnąć co się na nim znajduje. Uczniowie muszą zrozumieć odpowiedź nauczyciela mówiąc Yes/No lub pokazując kartki z napisami Yes/No.

  • Gry dydaktyczne

Element zabawy i rywalizacji podnosi motywację do zapamiętywania i odtwarzania informacji; rozpoznawanie, mówienie, czytanie, pisanie.

HappyBirthdaySophie!

Rodzaje gier dydaktycznych:

– bingo,

– domino,

– gry z użyciem kostki,

– zabawy logiczne,

– zabawa „Simon says”,

– zabawy ruchowe,

– powitania,

– zabawy z piłką,

– zabawy „Who…?”,

– zadania typu „True/False”,

– zabawy plastyczne,

– aktywne słuchanie historyjek,

– piosenki, rapy, rymowanki,

– łańcuszek pytań i odpowiedzi,

– wyszukiwanie słów,

– opisy.

 

Jeśli znacie inne metody i techniki na efektywną, zabawną i angażującą naukę rozumienia ze słuchu, to bardzo proszę o umieszczenie ich nazw lub przykładów w komentarzu 🙂

4 komentarze do “30 metod i technik wspierających rozumienie ze słuchu na lekcji języka obcego

  1. interesujące, ja spotkałam się jeszcze z rysowaniem tego, co się słyszy albo układanie w takiej kolejności wyrazów lub rysunków

Komentowanie zostało wyłączone.